Ամբողջ թվերի գումարումը

Դասարանում՝                                                                                                                                             250. -354+(-293)                                                   476+(-253)

359+(-483)                                                             -170+(250)

-703+117                                                                -350+480

-14+864                                                                  7805+(-454)

151+(-87)                                                                1306+(-2514)

17+(-256)                                                                 -8576+(-1720)

252. -8+3+(-1)

-7+(-2)+(-10)

8+(-9)+(-7)

-3+(-4)+(-5)+(-6)

-4+8+(9)+3

8+(-10)+(-12)+3

256.

Կատարել գումարումները և համեմատել արդյունքները

-15+(-23)         -23+(-15)

48+(-36)          (-36)+48

-25+16           16+(-25)

 

Տանը՝ 541, 542, 545, 546,